Tag: Selasa Wage

  • Hitungan Weton Jodoh Selasa Wage Dan Artinya

    Hitungan Weton Jodoh Selasa Wage Dan Artinya

    Weton Selasa Wage jumlah neptunya 7, hitungan ini didapat dari penjumlahan neptu Selasa 3 dengan neptu Wage 4. Kelebihan pria kelahiran Selasa Wage adalah rajin membantu istri.  Pria Selasa Wage memiliki kekurangan mata keranjang walaupun masih mudah di sadarkan. Kelebihan wanita Selasa Wage adalah kemampuannya mencari rejeki sangat baik.  Kelemahan wanita selasa wage berani melawan […]

  • Ramalan Watak Weton Lengkap Primbon Jawa

    Ramalan Watak Weton Lengkap Primbon Jawa

    Primbon jawa adalah rujukan untuk mengatasi berbagai permasalahan dalam kehidupan. Dari sinilah sumber perhitungan weton dan artinya untuk mengetahui watak seseorang. primbon jawa sejak jaman dahulu telah dijadikan rujukan suku jawa sebagai petunjuk dalam menjalani hidup. dulunya catatan kejadian alam dan manusia di tanah jawa banyak di catat di lembaran daun lontar yang disebut ron. […]