weton jodoh selasa pon

Hitungan Weton Jodoh Selasa Pon Dan Artinya

Weton Selasa Pon jumlah neptunya 10, hitungan ini didapat dari penjumlahan neptu Selasa 3 dengan neptu Pon 7. Kelebihan pria kelahiran Selasa Pon adalah setia kepada istrinya.  Pria Selasa Pon memiliki kekurangan mudah tersinggung. Kelebihan wanita Selasa Pon adalah sayang kepada anak-anaknya.  Kelemahan wanita selasa Pon berani membangkang suaminya. Walaupun hitungan weton jodoh berdasarkan kitab … Read more

ramalan watak weton

Ramalan Watak Weton Lengkap Primbon Jawa

Primbon jawa adalah rujukan untuk mengatasi berbagai permasalahan dalam kehidupan. Dari sinilah sumber perhitungan weton dan artinya untuk mengetahui watak seseorang. primbon jawa sejak jaman dahulu telah dijadikan rujukan suku jawa sebagai petunjuk dalam menjalani hidup. dulunya catatan kejadian alam dan manusia di tanah jawa banyak di catat di lembaran daun lontar yang disebut ron. … Read more