Tag: Minggu Legi

  • Hitungan Weton Jodoh Minggu Legi Dan Artinya Menurut Primbon

    Hitungan Weton Jodoh Minggu Legi Dan Artinya Menurut Primbon

    Weton Minggu Legi jumlah neptunya 10, hitungan ini didapat dari penjumlahan neptu Minggu 5 dengan neptu Legi 5. Kelemahan Minggu Legi jika dia pria mudah menyerah dengan keadaan. Pria Minggu Legi memiliki kelebihan yaitu sayang kepada istrinya. Sedangkan untuk kelemahan wanita Minggu Legi adalah terkadang tidak jujur. Tapi memiliki kelebihan sayang kepada orang tuanya. Walaupun […]

  • Ramalan Watak Weton Lengkap Primbon Jawa

    Ramalan Watak Weton Lengkap Primbon Jawa

    Primbon jawa adalah rujukan untuk mengatasi berbagai permasalahan dalam kehidupan. Dari sinilah sumber perhitungan weton dan artinya untuk mengetahui watak seseorang. primbon jawa sejak jaman dahulu telah dijadikan rujukan suku jawa sebagai petunjuk dalam menjalani hidup. dulunya catatan kejadian alam dan manusia di tanah jawa banyak di catat di lembaran daun lontar yang disebut ron. […]