Tag: kelemahan senin legi

  • Ramalan Weton Lahir Rabu Pon : Watak, Jodoh, Rezeki Kelebihan Dan Kelemahannya

    Ramalan Weton Lahir Rabu Pon : Watak, Jodoh, Rezeki Kelebihan Dan Kelemahannya

    Weton kelahiran rabu Pon itu mempunyai lambang Werkudara dari Rabu berkedudukan di Pandaharan atau wadah serta Pon kedudukannya di Supiyah. Neptu Hari Tujuh 1. Hari Minggu (Ahad) neptunya 5 2. Hari Senin neptunya 4 3. Hari Selasa neptunya 3 4. Hari Rabu neptunya 7 5. Hari Kamis neptunya 8 6. Hari Jumat neptunya 6 7. […]

  • Ramalan Weton Senin Legi : Watak, Arah, Rejeki, Jodoh, Kelemahan

    Ramalan Weton Senin Legi : Watak, Arah, Rejeki, Jodoh, Kelemahan

    Weton Kelahiran Senin Legi neptu wetonnya 9 jika dijumlahkan. Hasil perhitungan ini didapatkan dari Senin neptunya 4 dan Legi neptunya 5. Ramalan Weton Senin Legi menurut primbon jawa mendapat pengaruh dari bintang kelapa, perilakunya angin. Wataknya sopan, murah hati dan dermawan. Bagi orang yang kelahirannya hari senin legi mereka suka merantau berkeliling dunia, baik itu […]