Tag: Kamis Kliwon

  • Hitungan Weton Jodoh Kamis Kliwon Dan Artinya

    Hitungan Weton Jodoh Kamis Kliwon Dan Artinya

    Kamis Kliwon jumlah neptunya 16, hitungan ini didapat dari penjumlahan neptu Kamis 8 dengan neptu Pasaran Kliwon 8. Kelahiran hari Kamis memiliki sifat ahli surasa, mada, ngalem, Jan lumuh kungkulan atau ber.arti ahli dalam menafsirkan sesuatu, suka menghina, suka menyanjung, dan tidak senang jika ada yang melebihi. Sedangkan Jika lahir di pasaran Kliwon watak/sifatnya pandai […]

  • Ramalan Watak Weton Lengkap Primbon Jawa

    Ramalan Watak Weton Lengkap Primbon Jawa

    Primbon jawa adalah rujukan untuk mengatasi berbagai permasalahan dalam kehidupan. Dari sinilah sumber perhitungan weton dan artinya untuk mengetahui watak seseorang. primbon jawa sejak jaman dahulu telah dijadikan rujukan suku jawa sebagai petunjuk dalam menjalani hidup. dulunya catatan kejadian alam dan manusia di tanah jawa banyak di catat di lembaran daun lontar yang disebut ron. […]