Tag: Jumat Wage

  • Hitungan Weton Jodoh Jumat Wage Dan Artinya Menurut Primbon

    Hitungan Weton Jodoh Jumat Wage Dan Artinya Menurut Primbon

    Weton Jumat Wage jumlah neptunya 10, hitungan ini didapat dari penjumlahan neptu Jumat 6 dengan neptu Wage 4. Walaupun hitungan weton jodoh berdasarkan kitab primbon dan sudah dipercayai turun-temurun. Anda juga harus berusaha untuk mengetahui watak/sifat pasangan anda yang sebenarnya. Watak orang yang wetonnya Jumat Wage jika dia pria adalah seorang yang tidak banyak bicara […]

  • Ramalan Watak Weton Lengkap Primbon Jawa

    Ramalan Watak Weton Lengkap Primbon Jawa

    Primbon jawa adalah rujukan untuk mengatasi berbagai permasalahan dalam kehidupan. Dari sinilah sumber perhitungan weton dan artinya untuk mengetahui watak seseorang. primbon jawa sejak jaman dahulu telah dijadikan rujukan suku jawa sebagai petunjuk dalam menjalani hidup. dulunya catatan kejadian alam dan manusia di tanah jawa banyak di catat di lembaran daun lontar yang disebut ron. […]