ramalan weton rabu pon

Ramalan Weton Lahir Rabu Pon : Watak, Jodoh, Rezeki Kelebihan Dan Kelemahannya

Weton kelahiran rabu Pon itu mempunyai lambang Werkudara dari Rabu berkedudukan di Pandaharan atau wadah serta Pon kedudukannya di Supiyah.

Neptu Hari Tujuh

1. Hari Minggu (Ahad) neptunya 5
2. Hari Senin neptunya 4
3. Hari Selasa neptunya 3
4. Hari Rabu neptunya 7
5. Hari Kamis neptunya 8
6. Hari Jumat neptunya 6
7. Hari Sabtu neptunya 9

Neptu Pasaran Lima

1. Pasaran Legi neptunya 5
2. Pasaran Pahing neptunya 9
3. Pasaran Pon neptunya 7
4. Pasaran Wage neptunya 4
5. Pasaran Kliwon neptunya 8

Hitungan Neptu Rabu Pon

Rabu neptunya 7.
Pon Neptunya 7.
Jika dijumlahkan 7 + 7 = 14.

ramalan weton rabu pon
ramalan weton rabu pon : watak, jodoh, rezeki kelebihan dan kelemahannya

Watak Kelahiran Rabu Pon

Seorang laki-laki yang lahir pada hari Rabu Pon akan mempunyai watak sebagai berikut:

Tidak senang ikut campur urusan orang lain.
Pandai Bergaul dan banyak teman.
Kalau mempunyai maksud selalu disimpan di hati dan tak ingin orang lain mengetahuinya.

Kelebihannya

Selalu di sayang atasan, sebab di dalam bekerja selalu sungguh-sungguh, baik, rapi dan disiplin.
Mempunyai pikiran cerdas dan banyak pengalamannya.

Kelemahannya

Seorang wanita yang lahir pada Rabu Pon memiliki kelemahan orangnya mau menang sendiri, mudah marah dan murka. Kelemahan pria weton Rabu Pon adalah mudah terjebak jerat wanita. Pria itu akan mudah dipermainkan oleh wanita jika mereka lemah pada pendirian. Rumah tangganya bisa hancur karena pihak ketiga (pelakor).

Rezeki Kelahiran Rabu Pon

Dimana kelahiran rabu Rabu Pon ini tidak pernah kekurangan pangan, karena pandai mencari sandang pangan. Meskipun hanya sebagai buruh dan akan lebih baik lagi bila diselingi dengan dagang.

Selain itu kelahiran Rabu Pon juga mempunyai banyak keturunan bila cocok jodohnya dan arah mencari rezekinya harus ke Timur serta ke Selatan.

Jodoh Kelahiran Rabu Pon

Usahakan kelahiran Rabu Pon ini dicarikan jodoh yang neptunya sama dibawah ini:

Perkawinannya:
14 + 7 = 21 ada di hari 8
14 +9 = 23 di hari 10
14 + 12 = 26 ada di hari 10
14 + 14 = 28 ada di hari 18

Jika menikah dengan neptu yang disebutkan diatas, maka kelahiran Rabu Pon akan bahagia dan tidak kekurangan pangan, tetapi bila salah menghadapkan rumahnya akan mengalami kesulitan pangan sebab rezekinya kurang lancar.